วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 
 


อบรมการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการใหม่


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ #บ่มเพาะ60# สร้างผู้ประกอบการใหม่
2017-09-11
2017-09-11
2017-08-28
2017-08-01
2017-07-24