ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พบปะพูดคุยกับนักเรียนนนักศึกษาเรื่องการเสพข่าวจากสื่อออนไลน์

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พบปะพูดคุยกับนักเรียนนนักศึกษาเรื่องการเสพข่าวจากสื่อออนไลน์
นางสาวณัชชา ศัทโธ พูดคุบกับนักเรียนนนักศึกษาเรื่องการวางแผนและจัดการเวลาในการเรียน เนื่องจากใกล้สัปดาห์สอบ และให้นักเรียนนักศึกษาช่วยกันประชาสัมพันธ์เพจวิทยาลัย

21/01/20 อ่าน(408) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید