ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ภายใต้กิจกรรมเวียนเทียน

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) พร้อมด้วยครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย ภายใต้กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ วัดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

08/02/20 อ่าน(647) jannarong


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید