ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายเเละการมีส่วนร่วมของชุมชน

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายเเละการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

06/08/19 อ่าน(317) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید