ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

รายงานการวิจัยรายงานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามทัศนะของ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

รายงานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามทัศนะของ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

ผู้วิจัย นายอานาจ เดชพรหม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

07/01/20 อ่าน(139) sarm : ผู้ดูแลระบบ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید