วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด

    เอกสารประกอบ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาการตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : เจ้าหน้าที่พัสดุ/ ผู้ดูแลระบบ