วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) : www.stmc.ac.th
 
 


งานวิจัย รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

    รายละเอียดข่าว

ชื่องานวิจัย รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร ( รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)    เอกสารประกอบ : งานวิจัย รูปแบบการส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร/ ผู้ดูแลระบบ