ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[319] เมื่อ 03/02/20 อ่านต่อ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[334] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

การเตรียมตัวเข้าสอบV-netสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาชั้น ปวส.2 ทุกคน

เปิด[340] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร...

เปิด[196] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)ดำเนินโครงการ...

เปิด[172] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

ผู้อำนวยการเจริญ ไชยสวัสดิ์ มอบหมายให้ครู บุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา...

เปิด[184] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "แฉสมอง 200 ล้าน (ร้าน)T-ZA...

เปิด[195] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา...

เปิด[171] เมื่อ 17/01/20 อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ แฉสมอง 200 ล้าน

เปิด[181] เมื่อ 14/01/20 อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดติว"V-NET"...

เปิด[181] เมื่อ 14/01/20 อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน...

เปิด[185] เมื่อ 14/01/20 อ่านต่อ

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานได้รับมอบ หมายจากนายเจริญ ไชยสวัสดิ์...

เปิด[162] เมื่อ 14/01/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 57 ข่าว : 5 หน้า


วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید