ปรัชญาการทำงาน : ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ บริการชุมชน

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[461] เมื่อ 03/02/20 อ่านต่อ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์...

เปิด[472] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

การเตรียมตัวเข้าสอบV-netสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.3 และ นักศึกษาชั้น ปวส.2 ทุกคน

เปิด[526] เมื่อ 21/01/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการนำเสนอวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิด[359] เมื่อ 13/02/20 อ่านต่อ

นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร...

เปิด[777] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)จัดโครงการแข่งขันeSport...

เปิด[384] เมื่อ 19/12/19 อ่านต่อ

ข่าวสารวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562

เปิด[170] เมื่อ 09/06/20 อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี อาชีวะศึกษาภาคใต้ ครั้งที่8

เปิด[336] เมื่อ 08/02/20 อ่านต่อ

#Scan QR Code# เลือก วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร....สมัครเลยจ้าา

เปิด[402] เมื่อ 07/02/20 อ่านต่อ

ข่าวงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[5] เมื่อ 21/10/20 อ่านต่อ

คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ดูดควัน

เปิด[14] เมื่อ 15/10/20 อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ดูดควัน-จำนวน-1-ชุด

เปิด[22] เมื่อ 15/10/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เลขที่ 105/4 หมู่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-484342

Call Center : 074-484342 LineID :STMC Facebook :www.facebook.com/stmc/


دانلود آهنگ جدید